WAT BIEDT RTSCHIPLUIDEN?

  • Onderzoek naar- en behandeling van leerachterstanden;

  • Hulp bij lezen, rekenen, taal spelling, dyslexie en dyscalculie;

  • Het begeleiden van leerlingen met een zorgbudget;

  • Het geven van remedial teaching en NT2 begeleiding op scholen;

  • Cito trainingen;

  • Training basisvaardigheden taal en rekenen volgens referentiekader voor MBO-leerlingen;

  • Het verzorgen van de basistraining aan taalvrijwilligers (Taal voor het Leven);

  • Het verzorgen van de training voor taalmaatjes op sociale werkplaatsen;

  • Het verzorgen van aan onderwijs gerelateerde thema-avonden.

HOE KOMT U IN CONTACT MET RT SCHIPLUIDEN?

  • Ouders nemen vrijblijvend contact op met RT Schipluiden via onderstaand digitaal informatieformulier, ze bellen op of sturen een email naar contact@rtschipluiden.nl;

  • Er volgt een gesprek waarin de hulpvraag centraal staat, hieraan zijn geen kosten verbonden, daarna indien nodig;

  • Volgt er een onderzoek, wordt een diagnose gesteld en wordt een handelingsplan opgesteld of er wordt een plan opgesteld ;

  • Of er wordt gewerkt met al bestaande gegevens, waarna een handelingsplan wordt opgesteld;

  • Dit plan wordt met de ouders besproken en er worden afspraken gemaakt omtrent de behandeling;

  • Na afloop van de afgesproken behandelperiode wordt er geëvalueerd en eventuele vervolgafspraken gemaakt.

DIGITAAL INFORMATIEFORMULIER

*=verplicht invullen

WAT KAN RT SCHIPLUIDEN BETEKENEN VOOR SCHOLEN?

Scholen kunnen RT Schipluiden inschakelen om individuele leerlingen of om groepen leerlingen te begeleiden.

Voor scholen kan het moeilijk zijn om formatie vrij te maken voor het begeleiden van een leerling met een zorgbudget, voor een leerling met een individueel probleem of voor een moeilijk samengestelde groep. Ook kan er onvoldoende kennis in huis zijn om niet Nederlandstalige leerlingen te begeleiden. In deze gevallen kan RTSchipluiden hulp bieden. Scholen gaan op deze manier geen verplichtingen aan voor langere termijn, betalen slechts voor de ondersteuningsuren.

Scholen kunnen contact opnemen met RTSchipluiden door vrijblijvend hun vragen en wensen te mailen naar contact@rtschipluiden.nl,
Ook kunnen zij onderstaand DIGITAAL INFORMATIEFORMULIER gebruiken of telefonisch contact opnemen.

DIGITAAL INFORMATIEFORMULIER

*=verplicht invullen

WAT KAN RT SCHIPLUIDEN BETEKENEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN?

Steeds vaker wordt er gecommuniceerd via de mail. Er wordt een beroep gedaan op de schriftelijke taalvaardigheid van personeelsleden. Velen zijn onvoldoende in staat dat op een juiste manier te doen. Naar buiten gebrachte, foutief geschreven teksten kunnen uw bedrijf een negatief imago bezorgen. Met de training "Hoe zat dat ook alweer met die d"s en t"s ", wordt in korte tijd de Nederlandse taalvaardigheid getraind, zodat er foutloos en met meer zelfvertrouwen schriftelijk gecommuniceerd kan worden.
Het verzorgen van trainingen voor laaggeletterden binnen uw bedrijf behoort ook tot de mogelijkheden. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven.

Bedrijven kunnen hun vragen en wensen mailen naar contact@rtschipluiden.nl , het onderstaande digitaal informatieformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen.

DIGITAAL INFORMATIEFORMULIER

OMSCHRIJVING VERZOEK

*=verplicht invullen